“Volonteri godine” – otvoren natječaj za nagrade volonterima/kama, organizacijama i školama!

Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, obilježavaju 5.12. , Međunarodni dan volontera dodjelom nagrade „Volonteri godine“ usmjerenu većoj vidljivosti i prepoznatosti volonterki i volontera u...

Info Smart #61

Polugodišnje glasilo udruge za razvoj civilnog društva Smart

Poziv na radionicu „Partnerstvo/suradnja organizacija civilnoga društva s javnim sektorom“

U četvrtak, 03.10., od 09:00 do 16:00 sati, održat će se radionica o partnerstvu/suradnji organizacija civilnoga društva s javnim sektorom. Radionica će biti održana u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade, Ulica žrtava fašizma 2, Rijeka. Rok za prijavu na...

Studija o stanju civilnoga društva u zemljama Istočne i Centralne Europe

Civilno društvo i njegove organizacije igraju važnu društvenu, političku i ekonomsku ulogu u demokratskim zemljama. Pružaju (socijalne) usluge, zastupaju interese manjina ili ranjivih skupina, obavljaju nadzornu funkciju političkih aktera i javne uprave te doprinose...

Programi

Program SMART-a uključuje raznovrsne aktivnosti koje razvija i organizira tim udruge iskusan u različitim područjima menadžmenta neprofitnih organizacija i organizacijskog razvoja.

Usluge

SMART jača kapacitete organizacija kroz provođenje trening radionica te konzultacija i tehničke pomoći.

Prijavite se na naš newsletter

SMART prikuplja i putem newslettera distribuira informacije o aktualnim natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva, mogućnostima izobrazbe i sudjelovanja u različitim događajima relevantim za neprofitni sektor, izmjenama i dopunama zakonskog, financijskog i strateškog okvira za rad organizacja civilnoga društva te druge značajane informacije.

Prilikom prijave na newsletter tražimo sljedeće podatke: Vašu e-mail adresu, naziv organizacije te županiju u kojoj se nalazi sjedište organizacije. Ti podaci nam pomažu da utvrdimo je li sadržaj newslettera relevantan za Vas i Vašu organizaciju.