Smart
Newsletter

SMART prikuplja i putem newslettera distribuira informacije o aktualnim natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva, mogućnostima izobrazbe i sudjelovanja u različitim događajima relevantnim za neprofitni sektor, izmjenama i dopunama zakonskog, financijskog i strateškog okvira za rad organizacija civilnoga društva te druge značajne informacije.

Prilikom prijave na newsletter tražimo sljedeće podatke: e-mail adresu, naziv organizacije te županiju u kojoj se nalazi sjedište organizacije. Ti podaci nam pomažu da utvrdimo je li sadržaj newslettera relevantan za Vas i Vašu organizaciju.

Skip to content