Izgradnja okvira za volontiranje u institucijama

Trajanje projekta: lipanj 2007 – lipanj 2009

Geografski fokus: Primorsko-goranska županija

Vrijednost projekta: 107.659,40 €

Financiranje: Delegacija Europske komisije u RH (CARDS 2004)

O projektu:

Cilj projekta: usvajanje sistematičnog pristupa planiranju i implementaciji volonterskih politika/akcija u institucijama koje pružaju socijalne usluge, a u skladu s konceptom cjeloživotnog učenja i primjerima najbolje prakse zemalja Europske unije.

Nositelj: Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Partneri: Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija

Skills

Posted on

11. Lipnja 2007.

Skip to content