ACF Hrvatska

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

Prioritetna područja podrške Fonda za aktivno građanstvo su:

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili
    rodnog identiteta,
  • Socijalna pravda i društvena uključenost ranjivih skupina,
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
  • Okoliš i klimatske promjene.

Program se temelji na zajedničkim vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.

Više o programu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj pronađite ovdje: https://acfcroatia.hr/.

Skills

Posted on

3. July 2024.

Skip to content