Wake – Up Call : Volunteer Manager Role (Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera)

Trajanje projekta: studeni 2014 – travanj 2016

Geografski fokus: Rumunjska, Mađarska, Slovačka, Latvija i Hrvatska

Vrijednost projekta: 145.014,00 €

Financiranje: Erasmus +, Ključna aktivnost 2 (suradnja za inovacije i razmjenu najboljih praksi, strateška partnerstva u području mladih)

O projektu:

Cilj projekta: Projekt ima za cilj povećati kvalitetu rada s volonterima i procesa upravljanja volonterima stvaranjem profesionalnog profila koordinatora volontera, izradom standarda kvalitete za menadžment volontera, razvijanjem kurikuluma edukacije za koordinatore volontera i razvojem procedura i instrumenata za vrednovanje kompetencija koordinatora volontera.

Nositelj: Pro Vobis Rumunjska

Partneri: Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Nacionalni volonterski centar OKA (Mađarska), Platforma volonterskih centara i organizacija (Slovačka) i Nacionalni volonterski centar Brīvprātīgais.lv (Latvija)

Skills

Posted on

25. Studenoga 2014.

Skip to content