Pokreni sebe, promijeni svijet

Pokreni sebe, promijeni svijet

Trajanje projekta: travanj 2013. – listopad 2014.

Geografski fokus: Hrvatska

Vrijednost projekta: 199.667,99 €

Financiranje: EU IPA 2010

O projektu:

Cilj projekta: osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih.

Nositelj: Volonterski centar Zagreb

Partneri: Udruga za razvoj civilnog društva SMART Rijeka, Udruga Mi (Split), Volonterski centar Osijek, Grad Zagreb, Grad Osijek