Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

Trajanje projekta: prosinac 2014 – prosinac 2015

Geografski fokus: Hrvatska

Vrijednost projekta: 98.037,87 €

Financiranje: Europski socijalni fond

O projektu:

Cilj projekta: razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu organiziranog uključivanja volontera u rad organizacije.

Nositelj: Udruga Mi – Split

Partneri: Udruga za razvoj civilnog društva SMART Rijeka, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Karlovac
Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „Prevencija”, Nova Gradiška

Skills

Posted on

11. Prosinca 2014.

Skip to content