Third Europe: Fostering a new European profession – the Entrepreneurial Third Sector Leader

SMART je partner na projektu s europskom mrežom EUCLID sa sjedištem u Londonu, španjolskom zakladom  “Pere Tarres Foundation”, bečkim centrom “NPO Competence Center” u sklopu Sveučilišta u Beču, belgijskom mrežom društvenih poduzetnika “DIESIS” i britanskim “Centre for Voluntary Sector Leadership” u sklopu Open University London.  Svrha projekta. koji se kratko naziva “eu3leader”. je istražiti stanje civilnog sektora u EU, ispitati kompetencije lidera u sektoru te izazova sa kojima se nose. Unaprijediti kapacitete lidera kroz izradu Okvira za poduzetničke kompetencije za lidere u trećem sektoru, alata samoprocjene i kurikuluma za blended learning-a i e-learning-a za nadogradnju kompetencija u području liderstva. Projekt je usmjeren na razmjenu, razvoj i prijenos inovativnih praksi u obrazovanju i osposobljavanju među zemljama sudionicama. Ključno je povećati pozitivan učinak europskih aktivnosti na svim razinama kako bi se osigurale pogodnosti za pojedince, organizacije i zemlje uključene u projekte.

Projekt se provodi od 1. listopad 2016. do 31. ožujka 2019 a financiran je iz Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for vocational education and training-

Različiti dokumenti vezani uz istraživanja o lidership-u u civilnom sektoru, stanju razvoja civilnog društva u EU i okvir za razvoj  potražite na http://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/eu3leader/.

Skills

Posted on

19. Studenoga 2018.

Skip to content