SOVOL – Izgradnja kapaciteta u socijalnom sektoru kroz razvoj volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi

Cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje pomoći različitim skupinama u nepovoljnom položaju kroz kvalitetno uključivanje volontera. Projekt je usmjeren na Srednju i Istočnu Europu, a kroz projekt će biti proizveden niz resursa koji će biti dostupni u elektronskom obliku, na sljedeće teme:

  • Vodič o uspostavljanju/razvijanju volonterskog programa u ustanovama socijalne skrbi;
  • Kurikulum o radu s volonterima za izobrazbu zaposlenika, koordinatora volontera i mentora u ustanovama socijalne skrbi;
  • Kurikulum za izobrazbu volontera u ustanovama socijalne skrbi;
  • Priručnik o mjerenju i komuniciranju utjecaja koje volontiranje ima u ustanovama socijalne skrbi;

Osim navedenih rezultata, projekt će uključiti i druge aktivnosti: projektne sastanke, nacionalna događanja i međunarodni događaj u organizaciji partnera i nositelja, pilotiranje svih resursa u odabranim ustanovama socijalne skrbi te studijsko putovanje u Nizozemsku.

Ovim projektom razmijenit ćemo iskustva i izraditi materijale za učenje kako bismo podržali građane koji žele volontirati u javnim ustanovama socijalne skrbi. Istovremeno, projektom se želi omogućiti i poticati ustanove u socijalnoj skrbi da se otvore i koriste dodanu vrijednost koju volonteri donose.

Nositelj projekta je Önkéntes Központ Alapítvány (OKA) iz  Mađarske, a partneri: Platforma dobrovolnickych centier a organizacii iz Slovačke, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu iz Poljske, Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat iz Rumunjske, Movisie-Kennis En Advies Voor Maatschappelijke Ontwikkeling iz  Nizozemske i Udruga za razvoj civilnog drustva SMART. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Strateška partnerstva – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Projekt traje od rujna 2016. do kolovoza 2019.

Skills

Posted on

19. Studenoga 2018.

Skip to content