Počinje provedba projekta „Vijeće građana Rijeke“

Počinje provedba projekta „Vijeće građana Rijeke“

U Rijeci je započela provedba projekta „Vijeće građana Rijeke“ koji se bavi sljedećim temama: demokratizacija demokracije i građanska participacija deliberativna demokracija i javnosti u malom mjesna samouprava i kvartovski razvoj civilno društvo i aktivno građanstvo...