Često
tražena
Podrška

Nekada ne možemo pokriti sve potrebe organizacija za podrškom kroz projekte. Ali je moguće da radimo s vama individualno na određenom području rada vaše organizacije. Za to nas možete dodatno angažirati. Možemo vam dati stručnu podršku i prenijeti znanja i vještine koje i  sami prakticiramo u svojoj organizaciji. Ako ste zapeli u strateškom planiranju ili se zaplićete u petljama izrade proračuna, znamo kako vam je i rado ćemo vas otpetljati. Pogledajte i druge teme za koje nudimo edukaciju i savjetovanje, te aktivnosti koje provodimo u vašoj organizaciji.

Osnove pisanja projekta


Otkrijte male tajne velikih pisaca projekata!

Naizgled je jednostavno, ali neke cake profesionalaca uvelike će pomoći u pisanju projekata i povećati šanse za njegovu realizaciju. Na ovoj vas radionici upoznajemo sa standardnom strukturom projektnog prijedloga koji se podnosi donatorima radi dodjeljivanja financijske potpore. Uvježbat ćemo vas u određivanju i formulaciji problema, ciljeva i aktivnosti, zatim u planiranju vremena, monitoringa i evaluacije, proračuna te u pisanju sažetka projektnog prijedloga.

Izrada proračuna


Naučite kako biti proračunati kad treba!

Svaki projektni prijedlog prati i prijedlog proračuna, a u ovoj ćete radionici učiti o prihodima i rashodima, direktnim i indirektnim troškovima, hladnom i toplom pogonu i ostalim financijskim parovima, a obradit ćemo i različite obrasce proračuna. Nakon radionice znat ćete izraditi godišnji i projektni proračun i time uvelike poboljšati šanse za financiranje svog projekta.

Pisanje projektnog prijedloga za sredstva iz EU fondova


Izbrusite vještinu pisanja projekata za EU fondove!

Nisu svi projektni prijedlozi jednaki, a što specifičnije znanje o pojedinom imate, šanse za uspjeh projekta dramatično rastu. Ova vas radionica uči osnovama planiranja i pisanja egzemplarnog prijedloga projekta za EU fondove. Upoznat ćete se s formom i sadržajem obrazaca prijave projekata na natječaje financirane iz EU fondova (npr. Europski socijalni fond) te postići elementarnu razinu uvježbanosti u formulaciji potreba, ciljeva, ciljanih skupina, aktivnosti, rezultata, praćenja i održivosti projekta.

Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičke matrice


Saznajte zašto je logička matrica toliko popularna, a potom je naučite izraditi sami!

Svaki projekt ima svoj ciklus i svoje faze (aktivnosti), a u ovoj ćete radionici naučiti upravljati njima. Točnije, na primjeru jednog područja naučit ćete planirati projekt putem logičkog okvira kao osnove upravljanja projektnim ciklusom. Izrađena logička matrica bit će vaš temelj za ispunjavanje svih obrazaca projekta financiranog iz EU fondova. Neka taj temelj bude čvrst!

Upravljanje financijama u udrugama


Postanite financijski guru svoje organizacije!

Upravljanje financijama često je jedna od slabijih strana udruga, stoga kroz ovu radionicu sudionike upoznajemo s elementima, tj. koracima potrebnim za financijsko planiranje. Kroz program radionice predstavljamo djelotvoran pristup za razvijanje godišnjih i projektnih proračuna organizacije. Dio radionice odnosi se na usklađivanje izrade proračuna projekta organizacije s računovodstvenim propisima i zahtjevima donatora. A naučit ćete ponešto i o praćenju projektnih proračuna.

Upravljanje projektom


Stvorite temelje za titulu učinkovitog projektnog menadžera!

Projekt nije dovoljno osmisliti, potrebno ga je i voditi. Na ovoj ćete radionici naučiti kako efikasno koristiti sve raspoložive resurse za uspješno provođenje projekta. One sumnjičave upoznat ćemo sa svrhom projektnog menadžmenta i njegovim osnovnim elementima. Predstavit ćemo i procedure, tj. tehničke elemente projektnog menadžmenta i definirati ulogu projektnog menadžmenta i tima.

Monitoring i evaluacija projekta


Specijalizirajte se za završnu i najvažniju fazu provedbe projekta!

Šećer dolazi na kraju, a projektni je šećer upravo monitoring i evaluacija. U ovoj se radionici bruse vještine iz područja planiranja i provođenja monitoringa i evaluacije projekta u organizaciji. Učimo vas o evaluacijskim postupcima, izvještavanju o evaluacijskim nalazima i razlikama između vanjske i unutarnje evaluacije.

Vođenje / Leadership


Postanite heroj svoje organizacije i odvedite je do zacrtanih ciljeva!

Nisu svi rođeni vođe, ali vođenje je vještina koja se može naučiti. I to u ovoj radionici! Ono se odnosi na usmjeravanje djelovanja članova tima i volontera prema ostvarenju planiranih ciljeva organizacije. Kroz radionicu naučit ćete mnogo o različitim tipovima vođenja, upoznat ćete se s vještinama dobrog lidera i s radionice ćete otići znajući kako participativno donositi odluke.

Strateško planiranje


Naučite prilagoditi svoju organizaciju svim okruženjima!

Koji su procesi strateškog planiranja? Koji su osnovni elementi strateškog plana? Čemu služi misija, a čemu vizija, i zašto je potrebno definirati ciljeve, indikatore uspjeha i operativni plan? Ova radionica nudi odgovore na ova česta pitanja, a osim toga, naučit ćemo vas i tehnike koje se koriste u analizi vanjskog i unutarnjeg okruženja. Zašto? Zato što ona pomaže organizaciji da svoju viziju i prioritete prilagodi okruženju koje se mijenja i tako osigurava da svi članovi organizacije rade na postizanju istog cilja.

Menadžment volonterskog programa


Naučite kako uključiti volontere u svoju organizaciju, ali i kako pratiti njihov rad!

Kroz radionicu ćete naučiti kakva je volonterska infrastruktura u Hrvatskoj te koja legislativa prati uključivanje volontera u rad organizacije. Nakon teorije, naučit ćete kako planirati uključivanje volontera u rad organizacije, načine motiviranja i praćenja rada volontera te tehnike pronalaska volontera. Naposljetku, upoznat ćemo vas s načinom evaluacije volonterskog programa organizacije i rada volontera.

Biti volonter


Oboružajte se teorijskim znanjem o volonterstvu!

Kroz radionicu ćete naučiti kakva je volonterska infrastruktura u Hrvatskoj te koja legislativa prati uključivanje volontera u rad organizacije. Ali to nije sve! Upoznat ćete se i s definicijama volontiranja, volontera i organizatora volontiranja, s volonterstvom i civilnim društvom, s volonterstvom i aktivizmom, s povijesnim kontekstom volonterstva, sa situacijom u Hrvatskoj i svijetu, s volontiranjem u organizaciji, s područjima volontiranja, s ulogom koordinatora volontera…

Timski rad, komunikacija


Naučite kako od skupine ljudi stvoriti uspješan tim!

Efikasan timski rad ne događa se sam od sebe, njega treba voditi. Upravo ćete to naučiti na ovoj radionici, kao i ponešto o timskom pristupu planiranju i rješavanju izazovnih situacija. Kroz radionicu ćemo raditi na poticanju i djelotvornosti timskog rada te na vještinama komunikacije koja izravno utječe na uspješnost timskog rada i organizacijsku kulturu.

Procjena potreba u zajednici


Saznajte kako napraviti dobru procjenu potreba i već ste na pola puta do rješavanja te potrebe!

Procjena potreba, ili eng. needs assessment, potrebna je i u zajednici. Sudionici ove edukacije upoznat će se sa značenjem procjene potreba i njezinom svrhom, te ćemo im predstaviti metode i tehnike koje se koriste prilikom procjene potreba. Nakon teorijskog dijela, izvježbat ćemo na jednom praktičnom primjeru naučenu metodologiju. Na koncu, obradit ćemo i izvještavanje o procjeni potreba.

Planiranje razvoja zajednice participativnim tehnikama


Nakon što procijenite potrebe zajednice, naučite planirati njezin razvoj!

Kroz radionicu ćemo obraditi različite participativne tehnike u planiranju razvoja zajednice (npr. Future search, Appreciative inquiry…). S obzirom da rad u ovoj radionici zahtijeva znanja i vještine iz polja procjene potreba u zajednici, sudionicima se preporučuje da prvo prisustvuju na radionici Procjena potreba u zajednici.

Organizacijski razvoj


Naučite sve o organizacijskom razvoju i korak ste bliže razvoju zajednice!

Postoje različiti tipovi strukture organizacije, a svaka struktura utječe na procese unutar tima. Na ovoj ćemo radionici pružiti ukupan pregled organizacijskog razvoja. Nakon radionice, sudionici će razumjeti faze razvoja organizacije te važnost komunikacije, timskog rada, planiranja i razumijevanja organizacijske kulture.

Uvođenje Sustava upravljanja kvalitetom za organizacije civilnog društva “OK2015”


Naučite voditi svoju organizaciju efikasno i efektivno!

Neka vaša organizacija bude i više nego ok. Sustav upravljanja kvalitetom “OK2015” pomaže članovima organizacije da sustavno sagledaju rad organizacije i odrede na kojim područjima trebaju poraditi. Ova radionica pomaže u planiranju te alociranju sredstava i resursa za pozitivne promjene u organizaciji, u realnom vremenskom periodu. Kroz radionicu ćete naučiti što je to kvaliteta, sustav osiguranja kvalitete i proces samoprocjene, a također ćemo zajednički razmotriti potrebne korake za uspješnu provedbu sustava osiguranja kvalitete unutar organizacije.

SAVJETOVANJE – TEHNIČKA PODRŠKA

E

Osnivanje udruge/zaklade

E

Uvod u infrastrukturu civilnog društva

E

Uvod u financiranje organizacija civilnog društva

E

Povratna informacija na pripremljene projekte i proračun

E

Mogućnosti volontiranja u RH i inozemstvu

E

Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontera

E

Izgradnja modela međusektorske suradnje

E

Organizacija volonterskih akcija

E

Participativno budžetiranje

E

Rad u organizacijama civilnog društva (općenito)

E

Uključivanje volontera i rad s njima

E

Uvođenje standarda kvalitete (OK 2015) u organizacije civilnoga društva

E

Izrada transparentnih procedura dodjele sredstava lokalnih/regionalnih samouprava neprofitnim organizacijama

Facilitacija strateškog planiranja


Osigurajte svijetlu budućnost svoje organizacije!

Strateško planiranje i razmišljanje nije samo floskula, to je ključan upravljački alat koji doprinosi učinkovitosti organizacije. Svaki bi član organizacije trebao znati što vam je misija, koji su vam dugoročni ciljevi i s kim i kako radite. Drugim riječima, svi ste na istoj valnoj duljini, bez iznimke. Kroz strateško planiranje sustavno promišljate o budućnosti, prepoznajete moguća područja djelovanja, ali i ona manje izvjesna, te pozicionirate organizaciju s tim mogućnostima u vidu. Planiranje osnažuje tim i osigurava bolju raspodjelu sredstava. Ovako jasno određene smjernice djelovanja potiču prokativnost i učinkovitost u radu organizacije.

Facilitacija sastanaka, konferencija i okruglih stolova


Pomozite nam da vam pomognemo postići ciljeve unutar organizacije!

Nekad je jedan svjež i objektivan pogled na situaciju upravo ono što treba vašoj organizaciji. Kroz facilitaciju sastanaka, konferencija i sličnih skupova možemo olakšati postizanje određenog cilja kao i razvijanje novih veza, odnosa i pravila među sudionicima. Naš angažman omogućuje da se razgovor vodi objektivno i učinkovito s ciljem strukturiranog dijaloga u sklopu određene intervencije.

Facilitacija pripreme i planiranja partnerskih projekata u zajednici


Pobrinite se da partnerstvo s drugim organizacijama urodi najvećim mogućim plodom!

Suradnje i partnerstva česta su i poželjna unutar zajednice, no vrlo je važno dobro ih isplanirati, pripremiti i procijeniti. Vanjska facilitacija osigurava neutralnost i uzajamnost u tom procesu. Ona doprinosi izgradnji odnosa između partnera te donosi objektivnu procjenu kompatibilnosti između njih, reviziju organizacijskih sposobnosti i eventualnih različitosti u partnerskim odnosima i u samim partnerskim organizacijama. Naposljetku, transparentno se postavljaju međusobna očekivanja, zajednička vizija, ciljevi i vrijednost za partnerstvo i projekt.

Vanjska evaluacija projekata


Zatražite objektivnu procjenu projekta, saznajte sve njegove vrline i mane!

Projekt bez evaluacije je kao akcija bez reakcije. Evaluacija projekta pruža neophodnu povratnu informaciju i analizu projekta s ciljem da se procijeni uspješnost implementacije projekta ili pak cijele organizacije. Kod evaluacije projekata koristimo razne metode koje daju uvid u kvalitetu provođenja projektnih aktivnosti i ostvarenu suradnju, prepoznaju dobre prakse te procjenjuju utjecaj koji projekt ima na krajnje korisnike. Evaluacija također daje temelj da svaki vaš sljedeći projekt bude još uspješniji. Ova se usluga odvija u uskoj suradnji s vašom organizacijom i traje između 7 i 10 dana.

Skip to content