Filantropija – oslonac održivih zajednica

Filantropija – oslonac održivih zajednica

Trajanje projekta: listopad 2015 – ožujak 2017 Geografski fokus: Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Karlovačka županija Vrijednost projekta: 104.442,17 € Financiranje: Europska unija / IPA 2012 O projektu: Cilj projekta: promoviranje filantropije i...
Volontiranje – prilika za nove kompetencije

Volontiranje – prilika za nove kompetencije

Trajanje projekta: veljača 2015 – lipanj 2016 Geografski fokus: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Međimurska, Varaždinska, Istarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Zadarska, Zagrebačka i grad Zagreb Vrijednost...
Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

Trajanje projekta: prosinac 2014 – prosinac 2015 Geografski fokus: Hrvatska Vrijednost projekta: 98.037,87 € Financiranje: Europski socijalni fond O projektu: Cilj projekta: razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području...