Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

Trajanje projekta: prosinac 2014 – prosinac 2015 Geografski fokus: Hrvatska Vrijednost projekta: 98.037,87 € Financiranje: Europski socijalni fond O projektu: Cilj projekta: razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području...
Pokreni sebe, promijeni svijet

Pokreni sebe, promijeni svijet

Trajanje projekta: travanj 2013. – listopad 2014. Geografski fokus: Hrvatska Vrijednost projekta: 199.667,99 € Financiranje: EU IPA 2010 O projektu: Cilj projekta: osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja...