Informacije za volontere i korisnike za vrijeme COVID-19

Informacije za volontere i korisnike za vrijeme COVID-19

U novonastaloj situaciji epidemije koronavirusa u Republici Hrvatskoj, iskazalo se zavidno jedinstvo zajednice u želji da se zaštiti građane starije životne dobi, bolesne i nemoćne i druge koji spadaju u najrizičniju skupinu stanovništva. Jedan od načina pomoći u...
Solidarnost je, pokazalo se i ovaj put, od životnog značenja

Solidarnost je, pokazalo se i ovaj put, od životnog značenja

U nastavku pročitajte osvrt Lejle Šehić Relić, iz Izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i direktorice Volonterskog centra Osijek. Naš dosadašnji angažman u velikoj se mjeri oslanjao na živi kontakt. Upravo smo zagovarajući civilno društvo i...
ACF – Poziv za velike i “Ad-hoc” akcijske projekte

ACF – Poziv za velike i “Ad-hoc” akcijske projekte

Poziv za velike projekte Datum objave Poziva: 10. ožujak 2020. godine Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga – prijava je dvostupanjska: Predaja projektnog sažetka: 11. svibnja 2020. godine u podne (hrvatsko vrijeme) Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih...