Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, obilježavaju 5.12. , Međunarodni dan volontera dodjelom nagrade „Volonteri godine“ usmjerenu većoj vidljivosti i prepoznatosti volonterki i volontera u zajednici. Osim nagrade pojedincima/kama/, Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka samostalno dodjeljuje nagrade „Organizator volontiranja 2019.“, s ciljem promocije kvalitetnih volonterskih programa različitih organizacija te „Školski volonterski klub 2019., kako bismo vrednovali dobru praksu uključivanja učenika, roditelja i volontera iz zajednice u volonterske aktivnosti unutar i izvan odgojno – obrazovnih ustanova. 

Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustava, entuzijazma i energije, volonterke i volonteri značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje donosi brojne koristi našem društvu, korisnicima volonterskih aktivnosti kao i samim volonterima i volonterkama. Ono jača solidarnost, povezanost i povjerenje unutar zajednice, utječe na veću zapošljivost i bolje zdravlje pružatelja i primatelja volonterskih usluga, doprinosi pozitivnim društvenim promjenama i razvija humanije društvo odgovornih građanki i građana. Upravo kako bi skrenula pažnju na doprinos volonterki i volontera i važnost volonterstva za razvoj društvua, Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1985. godine proglasila je 5.12. Međunarodnim danom volontera.

Međunarodni dan volontera slavimo dulje od desetljeća dodjelom spomenutih nagrada te pozivamo organizacije, pojedinke/ce, odgojno – obrazovne ustanove da nominiraju svoje kandidate/tkinje i organizacije!
Detaljna uputstva za nominaciju i nominacijski obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici Grada Rijeke (www.rijeka.hr) , Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr) te na kraju ovoga teksta ili zatražiti putem e-maila smart@smart.hr .
Natječaj je otvoren od 14. 10. 2019. do 28. 10. 2019., (do 15 sati za osobno donošenje nominacija u ured SMART-a).
Kao i ranijih godina, po objavljenom pozivu za nominaciju kandidata/tkinja, tročlana komisija sastavljena od predstavnika/ca Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Udruge SMART će odabrati 3 volontera/ki s područja grada Rijeke i 3 s područja Županije kojima će biti uručene nagrade za njihov volonterski angažman tijekom 2019. godine te će predstavnice i predstavnici SMART-a odabrati organizaciju koja će primiti nagradu “Organizator volontiranja 2019” odnosno ustanovu koja će primiti nagradu “Školski volonterski klub 2019“.

Detaljna uputstva – Volonteri
Detaljna uputstva – Organizator volontiranja
Detaljna uputstva – Odgojno-obrazovna ustanova
Nominacijski obrazac – Volonteri
Nominacijski obrazac – Organizator volontiranja
Nominacijski obrazac – Odgojno-obrazovna ustanova

Skip to content