Vijeće građana Rijeke okupilo je 33 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke i prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj. U sklopu projekta, tijekom susreta koji su se održavali od početka studenog do početka prosinca prošle godine, članovi Vijeća učili su, konzultirali se, raspravljali i donijeli preporuke za razvoj mjesne samouprave i aktivnog građanstva u Rijeci.

Preporuke su usvojene na šestom susretu Vijeća građana Rijeke, a odnose se na povećanje informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice; unaprjeđenju i povećanju znanja i vještine svih relevantnih aktera u sustavu mjesne samouprave, povećanju uključivanja i sudjelovanja građana u mjesnim odborima i aktivnostima za razvoj lokalne zajednice, povećanju sudjelovanja građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici te povećanje učinkovitosti u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave.

Gradonačelnik Filipović se zahvalio svim članovima Vijeća građana Rijeke što su pristali biti dio ovog projekta, koji je pokrenuo Grad Rijeka. Također, zahvalivši se Udruzi za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke koja je pripremala i koordinirala projekt te Sonji Schirmbeck, direktorici Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju, koja je podržala projekt, kao i svim uključenima u realizaciju projekta.

Prijedlozi i preporuke bit će upućeni svim relevantnim akterima u Gradu Rijeci na uvid i komentiranje, a prvi odgovor Vijeću građana o prijedlozima i preporukama gradonačelnik će dati na sljedećem susretu s članovima Vijeća, planiranim za prvu polovicu 2024. godine.

Vijeće građana Rijeke čine 33 člana i članice, od čega je 16 muškaraca i 17 žena. Članovi i članice Vijeća dolaze iz 33 različite ulice u gradu Rijeci te ukupno 24 mjesna odbora. Radni status članova i članica ukazuje da je njih 42% zaposleno, 33% ih ima umirovljenički status, 18% ih je nezaposleno, a 6% ih studira. Od 33 člana i članice Vijeća, njih 48% završilo je fakultet, 42% srednjoškolsko obrazovanje, a 9% magisterij ili doktorat. Najmlađa članica Vijeća ima 22 godine, dok najstariji član i članica imaju 74 godine.

Vijeća građana (Citizens’ Assemblies) predstavljaju inovativni alat koji omogućava sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka na različitim razinama vlasti (od lokalne do europske) i razmatranje različitih tema i važnih društvenih i političkih pitanja od strane samih građana koji, u strukturiranom i vođenom procesu, izrađuju prijedloge i preporuke donositeljima i provoditeljima odluka na zadanu temu, pitanje odnosno problem. Vijeća građana provedena su do sada u Njemačkoj, Belgiji, Republici Irskoj i mnogim drugim državama ili gradovima, pa i na razini Europske unije.

Više informacija o svim susretima kao i o samom projektu Vijeće građana Rijeke potražite na internetskoj stranici www.vijecegradanarijeke.org.

Skip to content