Pozivamo vas na dvodnevnu, osnovnu edukaciju Upravljanje volonterima, namijenjenu organizacijama koje žele sustavno uključivati volontere i volonterke u svoju organizaciju ili žele poboljšati svoj dosadašnji rad u području uključivanja i upravljanja volonterima/kama.

Edukacija će se održati 6. i 7. studenoga u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade, Ulica žrtava fašizma 2, Rijeka od 9 do 16 sati.

Kako biste sudjelovali na edukaciji, potrebno se prijaviti OVDJE do 3. studenoga.

Cilj edukacije je upoznati sudionice/ke s ključnim koracima u pripremi volonterskog programa u njihovoj organizaciji, u skladu s Ciklusom menadžmenta volonterskog programa i njegovim uključivanjem u organizacijski menadžment. Sudionicima će biti prezentiran zakonski okvir u Hrvatskoj vezan uz uključivanje volontera/ki te sva potrebna dokumentacija koja je potrebna za uspješno upravljanje volonterskim programom (opis volonterske pozicije, Ugovor o volontiranju i druga obavezna dokumentacija, prijavnica za volontiranje, satnice volontera/ki i slično).

Sudionice/ci će biti upoznati s primjerima dobre prakse u ovome području te će dobiti primjere spomenute i druge dokumentacije kako bi uspješno uspostavili i upravljali volonterskim programom svoje organizacije.

SMART koristi participativan i interaktivan pristup (kombinaciju teorije i iskustvenog učenja prilagođenog principima učenja odraslih) u radu na radionicama. Koristeći ovakav pristup stvara se sigurno okruženje za rad, motivacija i aktivno sudjelovanje svih sudionika/ca radionice. Tijekom rada koriste se različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije i igre, rad na slučaju i druge grupne i individualne tehnike i metode.

Radionicu će voditi Tamara Fabac i Marta Hauser..

Radionica se provodi u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama a namijenjena je udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u različitim području organizacijskog razvoja i menadžmenta neprofitnih organizacija.

Skip to content