Što je Civic Europe?

Program „Civic Europe“ je inkubator za lokalne građanske inicijative, organizacije i pojedinke/ce u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi kojeg provode MitOst e.V. i Sofia Platform uz financijsku podršku Stiftung Mercator.

Kroz program „Civic Europe“ i poziv „Idea Challenge“ akterima civilnoga društva iz Hrvatske, Bugarske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Španjolske pruža se financijska i mentorska podrška za provedbu njihovih projektnih ideja. Ukupno se financira 15 lokalnih projekata s najvećom pojedinačnom potporom od 50.000 EUR.

Zašto Challenge for Civic Europe?

Otvoreno i djelotvorno civilno društvo i aktivni građani na svim razinama društva uporište su demokracije u Europi, posebno u vrijeme polarizacije i dubokih političkih podjela.

Porastom polarizacije posljednjih godina na području Europe i svijeta, podrška civilnom društvu postaje od presudnog značaja. Organizacije, inicijative i projekti koji pokazuju da je moguće živjeti i raditi poštujući različitosti, te biti otvoren i tolerantan čak i uz snažno neslaganje oko pojedinih tema, najučinkovitije djeluju na lokalnoj razini, odgovarajući na specifične potrebe zajednice. Njihovo djelovanje se također može smatrati „živom praksom demokracije“ jer njime sudjeluju u stvaranju aktivne i živopisne zajednice koja gradi mostove, jača društvenu koheziju i daje nadu u bolju budućnost. Upravo to je okosnica programa „Civic Europe Idea Challenge”: traži se 15 projektnih ideja koje će poslužiti kao putokaz i inspiracija za zbližavanje ljudi u vrijeme snažne društvene podjeljenosti i nesnošljivosti.

Civic Europe pristup

Ciljna skupina: Lokalne organizacije civilnog društva i građanske inicijative izvan velikih urbanih središta. Civic Europe je usmjeren na podršku organizacijama s prethodnim iskustvom koje su već aktivne u svojim zajednicama ili žele djelovati u zajednicama koje imaju malo ili nemaju uopće mogućnosti za građansko i političko učenje i djelovanje. Međutim, prijaviti se mogu i nove organizacije i inicijative s jasnom idejom za rješavanjem društvenih problema i potreba u svojoj zajednici. Međusektorska partnerstva organizacija i lokalne i područne (regionalne) samouprave su također dobrodošla.

Iznos financiranja: najviše 50.000 EUR po projektu

Mentorska podrška: Odabranim građanskim inicijativama će se za vrijeme trajanja projekta pružiti i administrativna, strateška i metodološka podrška od strane Civic Europe tima (online, telefonski i osobno na sastancima mreže).

Postupak prijave i proces odabira: Prijavitelji predaju svoje projektne ideje isključivo elektronski, na portalu Idea space (https://civic-europe.eu/ideas/). Podneseni prijedlozi mogu se uređivati tijekom cijelog razdoblja otvorenog poziva, najkasnije do 27. svibnja 2020. Nakon zatvaranja poziva, Civic Europe tim zajedno s vanjskim procjeniteljima odabire u uži izbor oko 30 projektnih ideja. Prijavitelji koji su u užem krugu bit će pozvani dostaviti i financijski plan (proračun) za predloženi projekt te će biti u prilici odgovoriti na pitanja o svojoj projektnoj ideji u kratkom razgovoru s  Civic Europe timom. Potom će sve ideje koje su ušle u uži krug ići na procjenu komisije koja će odabrati 10-15 projekata za financiranje prema kriterijima za odabir Idea Challenge poziva.

Nagrada zajednice: Usporedno s postupkom odabira projektnih ideja, prijavitelji će između svih uspješno prijavljenih ideja na portalu Idea space, moći dati svoj glas za onu ideju za koju smatraju da bi trebala dobiti nagradu zajednice (napomena: prijavitelj ne može dati glas svojoj ideji). Pobjednik dobiva nagradu u iznosu od 5.000 EUR te direktno ulazi u uži izbor za odabir.

Indikativan vremenski plan:

Prijava projektnih ideja: 15.travanj – 27. svibanj 2020.

Glasanje za nagradu zajednice: 8. lipanj – 29. srpanj 2020.

Objava užeg izbora projektnih ideja: 3. kolovoz 2020.

Sastanak komisije za procjenu projektnih ideja: sredina/kraj rujna 2020.

Objava rezultata Poziva: Listopad 2020.

Inicijalni (online) sastanak: Studeni 2020.

Trajanje provedbe projekta: Studeni 2020. – Prosinac 2021.

Završetak projekta (financijski i narativni izvještaji): 15. siječanj 2022.

 

Tko se može prijaviti?

Kriteriji za odabir

Prihvatljivi prijavitelji su inicijative i projektne ideje koje:

 • Osnažuju aktivno građanstvo i demokraciju: prijaviti se mogu inicijative i projekti koji doprinose građanskom obrazovanju i potiču građanski aktivizam u njihovim lokalnim zajednicama. Trebali bi biti usmjereni na lokalna pitanja važna za zajednicu te istovremeno promicati demokratsku kulturu različitosti, otvorenosti, tolerancije i sl.

Tematski prikladni primjeri za projektne ideje: uspostava nove kulture dobrodošlice za migrante, prihvaćanje i uključivanje LGBT osoba u javni život, poboljšanje životnih uvjeta osoba s invaliditetom, podizanje svijesti o ženskim pravima i sl.

 • Dostupne su i pokušavaju uključiti stavove različitih dionika u zajednici: podrška će se dati onim inicijativama i projektnim idejama koje uključuju široki raspon stavova o određenom problemu u zajednici s posebnim naglaskom na uključivanje stanovnika, građana, obitelji, doseljenika, predstavnika lokalne/područne (regionalne) samouprave ili društvenih skupina koje se osjećaju isključenima i koji ne mogu pronaći odgovore na njihove probleme u crno-bijelom spektru populističke politike. Idealno, u aktivnosti odabranih projektnih ideja bili bi uključeni akteri sa snažno suprotstavljenim stavovima, poput:
  • onih koji vjeruju u građanski angažman i onih koji u njega sumnjaju;
  • onih koji vjeruju u demokraciju i onih koji su njome nezadovoljni;
  • onih koji vjeruju u „Ideju Europe“ i onih koji joj se suprotstavljaju, onih koji nemaju mišljenje, kao i onih koji bježe od politike.
 • Provode se u ciljanom području: Ovom podrškom poduprijet će se one inicijative i projektne ideje čije su aktivnosti usmjerene na gradove, mjesta i sela smještena izvan velikih urbanih sredina koja su uvelike prilagođena na polarizaciju društva ili imaju nisku razinu društvene kohezije i malo mogućnosti za građansko i političko učenje i djelovanje.
 • Nastoje postići učinak: podrška će se pružiti onim inicijativama i projektnim idejama čiji će utjecaj na ponovno uspostavljanje odnosa između (podijeljenih) aktera u zajednici i građanske participacije u lokalnom kontekstu, biti jasno vidljiv i mjerljiv po završetku razdoblja financiranja.

Kriterij prihvatljivosti

Regionalna/geografska ograničenja: Kroz ovaj program financiraju se isključivo neprofitne organizacije  iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Španjolske.

Prihvatljivi prijavitelji

Registrirane privatne neprofitne organizacija, prije svega organizacije civilnoga društva (udruge i zaklade).

Prihvatljivi partneri

Prihvatljivi partneri mogu biti, uz organizacije civilnoga društva, jedinica lokalne samouprave, obrazovne ustanove, druge javne ustanove, ali i neformalne građanske inicijative i grupe građana pod određenim uvjetima. Važna napomena: više informacija o prihvatljivim prijaviteljima i partnerima dostupno je na stranici programa u rubrici „Često postavljena pitanja“.

U okviru ovog poziva neće se financirati:

 • Tehnički, digitalni, umjetnički ili drugi krajnji proizvodi (npr. filmovi, nastavni materijal, aplikacije, umjetnička djela) bez kreativnih procesa i aspekta izgradnje zajednice
 • Jednokratni projekti, odnosno događanja isključivo festivalskog karaktera, sportska i zabavna događanja kao i jednokratna događanja koja nemaju mjerljiv izravan utjecaj na lokalnu zajednicu te nisu održiva
 • Projekti koji se odnose isključivo na istraživanja
 • Projekti koji se odnose na izgradnju zgrada
 • Komercijalno orijentirane projektne ideje/proizvodi koji su namijenjeni za kasniju komercijalnu upotrebu
 • Projekti koje provode pojedinci i grupe pojedinaca

Kako se prijaviti?

Projektne ideje možete prijaviti najkasnije do 27. svibnja 2020.  na online na portalu Idea space: https://civic-europe.eu/ideas/.

Kontakt

Civic Europe Idea Challenge

MitOst e.V. | Herzbergstr. 82-84 | 10365 Berlin

Tel: +49 176 7324 5953

E-mail: civiceurope@mitost.org

URL: www.civic-europe.eu

Skip to content