Temeljem provedene procjene potreba, Ured za udruge izradit će prijedlog mjera za prevladavanje posljedica krize koje će uputiti nadležnim tijelima javne vlasti.

S obzirom na velik broj upita udruga i drugih organizacija civilnoga društva vezano za ublažavanje potencijalnih poremećaja i problema u djelovanju organizacija civilnoga društva u kontekstu aktualne pandemije koronavirusa COVID-19 te posljedica potresa u Zagrebu, Ured za udruge provodi procjenu potreba organizacija civilnoga društva za mjerama koje je potrebno poduzeti za očuvanje radnih mjesta, odnosno održivosti djelovanja sukladno specifičnostima djelovanja organizacija civilnoga društva.

Temeljem analize upitnika i provedene procjene potreba, Ured za udruge izradit će prijedlog mjera koje će uputiti nadležnim tijelima javne vlasti.

Popunjavanje upitnika je anonimno, ali preporučamo da upitnik popuni osoba ovlaštena za zastupanje, odnosno osoba koja raspolaže relevantnim informacijama.

Molimo vas da upitnik koji se nalazi ovdje popunite najkasnije do 6. travnja 2020.

Skip to content