U ponedjeljak i utorak, 29. i 30. 04., od 09:00 do 16:00 sati, održat će se dvije jednodnevne radionice o strateškom i operativnom planiranju za organizacije civilnoga društva. Radionice će biti održane u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade, Ulica žrtava fašizma 2, Rijeka.

Rok za prijavu na obije radionice je petak, 26.04., do 15:00 sati. Prijavu je moguće izvršiti na mrežnoj stranici Financijske podrške:  https://www.financijskepodrske.hr/home/events

Zbog povezanosti sadržaja i tema preporučuje se prijava i sudjelovanje na obje radionice!

Radionice će voditi Zvijezdana Schulz Vugrin i Igor Bajok.

Radionica „Kako strateški planirati u organizacijama civilnoga društva?“

Ponedjeljak, 29. 04., od 09:00 do 16:00 sati

Cilj ove radionice je upoznati sudionike/ce s postupkom strateškog planiranja te ključnim tehnikama i alatima koji se u tom procesu koriste.Sudionici/e će kroz radionicu biti upoznati/e s osnovnim elementima i strukturom strateškog plana. Posebna pažnja bit će posvećena utvrđivanju vizije, misije i strateških smjernica organizacije te analizi unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem organizacija djeluje. Nakon ove radionice sudionici/e će lakše unutar svojih organizacija donijeti odluku da li, kada i kako strateški planirati te će biti upoznati/e sa svim ključnim koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se razvio i izradio kvalitetan i koristan strateški plan.

Radionica „Kako izraditi operativni plan djelovanja organizacije civilnoga društva?“

Utorak, 30. 04., od 09:00 do 16:00 sati

Cilj ove radionice je predstaviti osnovne alate te pojasniti značaj kratkoročnog i dugoročnog planiranja u organizacijama civilnoga društva. Posebna pažnja bit će posvećena izradi godišnjeg operativnog plana djelovanja organizacije kao sastavnog dijela strateškog plana i podloge za njegovu kvalitetnu i učinkovitu provedbu.

Radionice se provode u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama a namijenjene su udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u različitim području organizacijskog razvoja i menadžmenta neprofitnih organizacija.

Skip to content