Na koje sve načine organizacije civilnoga društva uključuju i mogu uključivati građane u svoj rad? Što građani misle o tome, i radu organizacija civilnoga društva? Zašto je to bitno? Što možemo napraviti da više i bolje uključujemo građane u rad udruga? Neka su od pitanja kojima ćemo se baviti na desetoj i posljednjoj ovogodišnjoj radionici u okviru Programa regionalnog razvoja a koja će biti održana na Zoom-u, u petak, 9.12, od 13:00 do 15:00 sati.

Mole se zainteresirani da se na radionicu prijave samo ako na istoj mogu sudjelovati za cijelo vrijeme njezina trajanja te samo ako mogu osigurati opremu potrebnu za aktivno i nesmetano sudjelovanje na radionici.

Rok za prijavu je u utorak, 6.12., a prijaviti se možete na https://esfplatforma.civilnodrustvo.hr/ESFPlatforma/events/detalji?rad=348

Radionicu će voditi Igor Bajok.

Radionica se provodi u sklopu Programa regionalnog razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Provedbu programa financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Skip to content