U Rijeci je započela provedba projekta „Vijeće građana Rijeke“ koji se bavi sljedećim temama:

  • demokratizacija demokracije i građanska participacija
  • deliberativna demokracija i javnosti u malom
  • mjesna samouprava i kvartovski razvoj
  • civilno društvo i aktivno građanstvo

Vijeće građana Rijeke predstavlja novi način za aktivno uključivanje i sudjelovanje građana Rijeke u odlučivanju o pitanjima od interesa i značenja za sve građane te se po prvi put organizira u Rijeci i Hrvatskoj.

Vijeća građana Rijeke je neformalno tijelo građana i građanki koji predstavljaju Rijeku „u malom“. Vijeće građana Rijeke se uspostavlja na prijedlog gradonačelnika Rijeke kako bi odgovorilo na pitanje: „Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?“.

Vijeće građana Rijeke pokrenuo je Grad Rijeka. Rad Vijeća građana Rijeke priprema i koordinira SMART uz podršku Grada Rijeke i Zaklade Friedrich Ebert.

Osnovne informacije o projektu i Vijeću građana Rijeke dostupne su na:

 

Skip to content